Butikslokaler

 
 

I Citadellsstaden får hela livet plats. Förutom kontor, bostäder och förskola finns här även butikslokaler med unika möjligheter för dig som vill dra nytta av det attraktiva läget mellan Västra Hamnen och den gamla stadskärnan.

Butik
Café

Expansivt område

Under våren 2019 står första kvarteret av Citadellsstaden färdigt med ca 450 nya kontorsarbetsplatser och ca 110 nya bostäder. Totalt kommer det att skapas omkring 1.200 arbetsplatser och 230 bostäder i Citadellsstaden.

Citadellsstaden tillhör stadsdelen Västra Hamnen som idag har ca 9.500 boende och ca 14.000 arbetstillfällen. Området är fortfarande under uppbyggnad med en exploateringsgrad på ca 60 procent och för det färdigställda området beräknas ca 20.000 boende och lika många arbetsplatser.

Västra Hamnen utmärker sig i Malmö med hög medelinkomst och utbildningsnivå.

Service

Vid Malmös nya boulevard

Två av Citadellsstadens butiker ligger mot den nya boulevarden Neptunigatan som sträcker sig mellan Malmö C och Ribersborg. Den ena är redan uthyrd men en av butikerna är fortfarande ledig. Neptunigatan ersätter Citadellsvägen som huvudväg för trafik mellan västra Malmö och Malmö C. Idag passerar ca 15.000 fordon, ca 3.000 cyklister och ca 500 fotgängare i området och dessa beräknas öka i takt med områdets utbyggnad.

Den tredje butiken i Citadellsstaden ligger i söderläge, vid den nya kajpromenaden som sträcker sig längs kanalen och blickar mot Malmöhus slott och Slottsparken. Kajpromenaden kommer att bli ett stråk som lockar till sig människor såväl dag- som kvällstid. Här kommer att finnas lekplatser, gymzoner, solbänkar och varierande nivåskillnader i nära kontakt med vattnet.

Gyllene skyltläge

Den lediga butiken mot Neptunigatan ligger i kontorshuset Aura, som med sitt gyllene tak och stora fönster blir ett nytt landmärke i centrala Malmö.

Butiken mot den nya kajpromenaden ligger i ett av Citadellskajens bostadshus, med en fantastisk utsikt mot Malmöhus slott och Slottsparken. Kajpromenaden blir ett attraktivt område i centrala Malmö, med restauranger, uteserveringar och butiker med koppling till vattnet.

Butik 1: 132 kvm (uthyrd)

Butiken har stora skyltfönster mot Neptunigatan i norr och mot lokalgata i väster. Butiken ligger i blickfång för trafik i färdriktning från Ribersborg och Västra Hamnen mot Malmö C. Läget är idealt för exempelvis guldsmed, apotek, service eller detaljhandel. Planerad inflyttning är våren 2019.

Butik 2: 61 kvm

Butikens stora skyltfönster mot Neptunigatan i norr och mot lokalgata i öster blickar mot Malmö Universitet och Malmö C. Läget är idealiskt för exempelvis café, mindre restaurang, service eller detaljhandel. Planerad inflyttning är våren 2019.

Butik 3: 105 kvm

Butiken har stora skyltfönster mot Citadellskajen i söder och mot lokalgata i väst. Butiken blickar mot kajstråket och vattenrummet som sträcker sig mellan gamla staden och Malmö Live till Ribersborg och Västra Hamnen. Läget är idealiskt för café, service eller detaljhandel. Planerad inflyttning är våren 2019.