Butikslokaler

 
 

I Citadellsstaden får hela livet plats. Förutom kontor, bostäder och förskola finns här även butikslokaler med unika möjligheter för dig som vill dra nytta av det attraktiva läget mellan Västra Hamnen och den gamla stadskärnan.

Butik
Café

Expansivt område

Under våren 2019 stod första kvarteret av Citadellsstaden färdigt med ca 450 nya kontorsarbetsplatser och ca 110 nya bostäder. Totalt kommer det att skapas omkring 1.200 arbetsplatser och 230 bostäder i Citadellsstaden.

Citadellsstaden tillhör stadsdelen Västra Hamnen som idag har ca 9.500 boende, ca 16.200 förvärvsarbetande och ca 24.000 studenter. Största åldersgruppen är 30-39 år. Området är fortfarande under uppbyggnad med en exploateringsgrad på ca 60 procent och för det färdigställda området beräknas ca 20.000 boende och lika många arbetsplatser.

I Västra Hamnen finns en köpstark målgrupp med högre utbildningsnivå samt ett aktivt och dynamiskt företagsklimat som idag samlar drygt 400 företag, och nya tillkommer ständigt. Det centrala läget med närhet till all infrastruktur gör att många företag valt att etablera sina huvudkontor i stadsdelen. Malmö Centralstation finns på promenad-avstånd och därifrån Kastrups flygplats bara 20 minuter bort.

Service

Vid Malmös nya boulevard

Tre av Citadellsstadens lediga butiker ligger mot den nya boulevarden Neptunigatan som sträcker sig mellan Malmö C och Ribersborg. Neptunigatan ersätter Citadellsvägen som huvudväg för trafik mellan västra Malmö och Malmö C. Idag passerar ca 15.000 fordon, ca 3.000 cyklister och ca 500 fotgängare i området och dessa beräknas öka i takt med områdets utbyggnad.

Vid Malmös nya kajpromenad

De två butiker ligger i söderläge vid den nya kajpromenaden är uthyrda.Kajpromenaden sträcker sig längs kanalen och blickar mot Malmöhus slott och Slottsparken och kommer att bli ett stråk som lockar till sig människor såväl dag- som kvällstid. Här kommer att finnas lekplatser, gymzoner, solbänkar och varierande nivåskillnader i nära kontakt med vattnet.

Skyltläge med havsbris och citybrus

Mot livliga Neptunigatan ligger butik 1 och 2 i kontorshuset Aqua. Butik 3 ligger i bostadshuset Västra Citadellskajen.

Både Neptunigatan och kajpromenaden runt hörnet utgör ett attraktivt område i centrala Malmö, med restauranger, uteserveringar och butiker.

Butik 1 och 2 i Aqua

Butik 1 och 2 är på 112 kvm och ligger centralt placerade i kontorshuset Aqua med stora skyltfönster mot Neptunigatan. Lokalerna är idealiska för exempelvis service eller detaljhandel.

De båda butikerna ligger i blickfång för trafik i färdriktning från Ribersborg och Västra Hamnen mot Malmö C. Planerad inflyttning är Q4 2022.

Butik 1: 112 kvm

Butiken på 112 kvm ligger centralt placerat i kontorshuset Aqua med stora skyltfönster mot Neptunigatan. Läget är idealiskt för exempelvis service eller detaljhandel. Planerad inflyttning är Q4 2022.

Butik 2. 112 kvm

Butiken på 112 kvm ligger centralt placerat i kontorshuset Aqua med stora skyltfönster mot Neptunigatan. Läget är idealiskt för exempelvis service eller detaljhandel. Planerad inflyttning är Q4 2022.

Butik 3 i Västra Citadellskajen

Butik 3. 58 kvm

Butik 3 är placerad i bostadshuset Västra Citadellskajen som ligger längs med den gröna boulevarden Neptunigatan. Butiken ligger i blickfång för trafik i färdriktning från Ribersborg och Västra Hamnen mot Malmö C. Lokalen och läget är idealiskt för exempelvis en mindre butik, service eller kontor. Planerad inflyttning är Q3 2022.